Sammansättningen av Ålands högskoledelegation

Skriftlig fråga EF 3/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: sammansättning, högskola, högskoledelegation
Sidhänvisning: 56, 66,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser