Sänkning av kommunernas ersättning för vården vid Gullåsen

Lagförslag FR 9/2006-2007 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: åldringsvård, vård, gullåsen, avgift, sjukvård, hälsovård, äldrevård,
Berörda lagar: ll om ändring av 13 § ll om hälso- och sjukvården


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård