För kännedom

Skolan i rörelse BM 42/2014-2015

 • Utdrag ur protokollet

  3        Kompetensregister över studerande

  4        Minska offentlig sektor

  5        Minskning av anslaget för landskapsregeringen

  6        Underhåll av Skeppsviks brygga

  7        Användningsplan för Ålands naturbruksskola

  8        Hållbart Åland

  9        Obligatorisk programmering i grundskolan

  10      Synliggör Åland på de internationella arenorna

  11      Konkreta åtgärder för mindre byråkrati

  12      Skatteavdrag för elbilar

  13      Samordning av socialservicen

  14      Biljettautomater för införande av passageraravgift

  15      Reformering av jordförvärvslagstiftningen

  16      Reformering av näringsrättslagstiftningen

  17      Stabilitetssystem

  18      Reviderad offentlighetslagstiftning

  19      En moderniserad grundskolelag

  20      EU- och externpolitik

  21      Operation giftfritt dagis

  Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 20/2014-2015)

  22      Barn och unga som lever i ekonomiskt utsatta familjer

  23      Tandvårdens utveckling

  24      Utvecklingsplan för Åland

  25      Nya upphandlingsdirektiv

  26      Social omsorg

  27      Bomarsunds besökscentrum

  28      Samarbetsunderstöd

  29      Studerande med särskilda behov

  30      Trafiklösningar i Godby

  31      TV-licens

  32      Sjukdomskostnadsavdraget

  33      Avräkningsgrunden

  34      Samordning av social service

  35      Ringväg Vårdö-Lumparland

  36      Minskning av anslag

  37      Ansvarsfull avfallshantering

  38      Reformering av skärgårdstrafikavgifterna

  39      Infrastruktur, finansiering genom OPS

  40      Kortrutt till Sottunga

  41      Omstrukturering av förvaltningen, utlokalisering av arbetsplatser

  42      Landskapsregeringens hemsida

  43      Skolan i rörelse

  44      Gång- och cykelväg Lemströms kanal - Söderby

  45      Landskapets hyreskostnader hos ÅDA Ab

  46      Landskapets överföring av budgetmedel till ÅDA Ab

  47       Likviditetsanalys och ekonomiska nyckeltal

  48      Rovdjurspremie på vildsvin

  49      Ålands museum

  Ärendena upptas till behandling i samband med ärende nr 51.