Budgetmotion 42/2014-2015

Tillhör ärendet: Skolan i rörelse
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 42/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Tony Asumaa mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Skolan i rörelse,  ändring av allmänna motiveringen

 

 

Skolväsendet och skolans fysiska fostran spelar en viktig roll när det gäller ungas förhållningsätt till motion och idrott även utanför skolans idrottslektioner. De yttre ramarna för fysisk fostran i de åländska skolorna ligger på minst nöjaktig nivå.

 

Trots dessa faktorer och att gymnastik som läroämne är ett av favoritämnena för många elever, är många elever i ganska svag fysisk kondition. Övervikt, ohälsosamma matvanor, bristande och oregelbunden vila i kombination med fysisk inaktivitet leder till att problemen med tiden hopar sig hos de unga.

 

Utslagning och depression, som under senare tid kraftigt lyfts fram, kan åtminstone delvis vara en följd av försämrad hälsokondition eller så kan man omvänt tänka sig att aktivt deltagande bl.a. i motion och idrott i skolan och utanför skolan har förebyggande effekt på ovan beskrivna symptom.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

 

att i den allmänna motiveringen på sidan 29 under rubriken ”Idrott och motion” tillfogas ett nytt fjärde stycke som lyder enligt följande: ”Skolväsendet och skolans fysiska fostran spelar en viktig roll när det gäller ungas förhållningsätt till motion och idrott även utanför skolans idrottslektioner. Trots dessa faktorer och att gymnastik som läroämne är ett av favoritämnena för många elever, är många elever i ganska svag fysisk kondition. För att förbättra ungdomarnas fysiska kondition initierar landskapsregeringen projektet ”Skolan i rörelse” under 2015 där fysisk aktivitet främjas också utanför de egentliga gymnastiklektionerna.”

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Tony Asumaa

 

 

Torsten Sundblom

 

 

 

 

Gunnar Jansson

Katrin Sjögren

 

 

 

 

Mats Perämaa

Viveka Eriksson