Skydda sjöfågelstammen

Medborgarinitiativ MI 2/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Föreslås att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att till lagtinget inkomma med ändringar i jaktlagen (1985:31) för landskapet Åland så att balansen mellan sjöfågelstammen och dess predatorer kan upprätthållas.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Jakt