Slopad vuxenutbildning till närvårdare

Skriftlig fråga SF 7/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren önskar få svar på "På vilka grunder har man bedömt arbetsmarknadens behov av utbildad vårdpersonal då man till hösten valt att inte inleda ordinarie vuxenutbildning för närvårdare i Ålands gymnasium?"

Åtgärder