Slopande av biljettavgifterna på fordon på landskapets färjor

Åtgärdsmotion HM 29/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: biljettavgifter, avgift, biljett, färja, landskapets färjor
Sidhänvisning: 60, 62, 106, 112, 113, 120;


Åtgärder