Stärk finansavdelningens resurser

Skriftlig fråga SF 2/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar hur landskapsregeringen avser tillse att finansavdelningen har tillräckliga och långsiktigt uthålliga personalresurser för att utföra det arbete som är själva ryggraden i landskapets ekonomi?

Åtgärder