Statusen på det åländska oljeskyddet

Skriftlig fråga SF 11/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar hur statusen är idag för det åländska oljeskyddet när det gäller beredskapen att hantera olyckor?

Åtgärder