För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum 24.01.2011.

  5      Godkännande av avtalet med Liberia om upplysningar i fråga om skatteärenden

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum 24.01.2011.

  6      Straffrättsliga sanktioner på miljöområdet

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum 26.01.2011.

  7      Vårfågeljakten

  8      Registrering av fordon

  Svar på enkel fråga ska ges inom tio dagar efter det landskapsregeringen tagit emot  frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget  och ange orsaken till att svar inte ges. Båda frågor överlämnades till landskapsregeringen 17.01.2011.