Straffrättsliga sanktioner på miljöområdet

Lagförslag FR 11/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: miljö, straff, sanktioner, miljöskydd, vatten, vattenlag, renhållning, natur, naturvård, kemikalier, explosiva varor, oljeskada, oljeskador
Berörda lagar: ll om ändring av ll om miljöskydd
ll om ändring av vattenlagen för landskapet åland
ll om ändring av 37 § ll om renhållning
ll om ändring av 41 § ll om naturvård
ll om ändring av 7 § ll om tillämpning i landskapet åland av riksförfattningar om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
ll om ändring av ll om tillämpning i landskapet åland av riksförfattningar om kemikalier
ll om ändring av 17 § ll om bekämpande av oljeskador


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård