Talman Barbro Sundbacks anhållan om befrielse från utskottsuppdrag

Talmanskonferensens framställning TMK 1/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: befrielse, utskott, utskottsuppdrag
Sidhänvisning: 6, 7;


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser