Talman Gun-Mari Lindholms anhållan om befrielse från uppdraget som talman

Talmanskonferensens framställning TMK 1/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: talman, anhållan, uppdrag, uppdraget, befrielse


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Lagtinget