Talman Jörgen Pettersson anhållan om befrielse från uppdraget som ledamot i lag- och kulturutskottet

Talmanskonferensens framställning TMK 4/2023-2024 (slutbehandlat)  


Åtgärder