Talman Veronica Thörnroos anhållan om befrielse från uppdraget som talman

Talmanskonferensens framställning TMK 3/2023-2024 (slutbehandlat)  


Åtgärder