Talman Viveka Erikssons anhållan om befrielse från uppdragen som ersättare i finansutskottet och stora utskottet

Talmanskonferensens framställning TMK 1/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: befrielse, utskott, ersättare, medlem,
Sidhänvisning: 8, 11;


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser