Talmannens representationsersättning

Talmanskonferensens framställning TMK 5/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: representation, ersättning, representationsersättning


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser