Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet.
  Diskussion. Ingen diskussion. Diskussionen är avslutad.
  Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget
  i sin helhet.

  Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om planering av socialvården för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling
  är avslutad.