Tvärvillkorsövervakning

Lagförslag LF 10/2011-2012 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: tvärvillkorsövervakning, övervakning, miljö, miljöskydd, vatten, vattenlag,
Berörda lagar: ll om ändring av ll om miljöskydd
ll om ändring av 1 § vattenlagen för landskapet åland


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård