Tydliga politiska direktiv till ÅMHM

Budgetmotion BM 2/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: åmhm, ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, myndighet, tillsyn, resurser, resurserna, budgetmotion, taxaprojekt, taxasystemet, avgifter, avgiftshöjning, avgiftssänkning, avgfit, direktiv, budget


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter