Uppdatering av landskapslagen om gymnasieutbildning

Lagförslag LF 25/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om gymnasieutbildning ändras. De föreslagna förändringarna gäller informativa hänvisningar till Finlands lag om studentexamen. Förändringarna gäller examinander som inleder avläggande av studentexamen under examens-tillfället våren 2022 eller efter det.
Avsikten är att lagförslaget ska träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott