Behandling av kläm

 • Utdrag ur protokollet

  Vid plenum den 23 september 2019 har lagtingsledamoten Harry Jansson, understödd av lagtingsledamoten Bert Häggblom, föreslagit att lagtinget ska godkänna en kläm av följande lydelse: ”Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att omedelbart säga upp avtalet för färjetrafik mellan Svinö och Mellanholm med hänvisning till att lagtinget inte beviljat medel för ifrågavarande verksamhet.” Detta kallas lagtingsledamoten Harry Janssons förslag.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer därför att verkställas.

  Omröstningspropositionen ställs så att den som röstar för att landskapsregeringens svar antecknas för kännedom röstar ja och den som röstar för att lagtingsledamoten Harry Janssons kläm ska godkännas röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning.

  Omröstningen utföll: 14 ja-röster, 14 nej-röster och 2 ledamöter var frånvarande.

  Eftersom talmannens röstade nej så blev det den avgörande rösten.

  Lagtinget har omfattat klämförslaget. Klämförslagets enda behandling är avslutad. Därmed är ärendet i dess helhet avslutat.