Upphävande av landskapslagen om snabbare indrivning av vissa skogsförbättringslån

Lagförslag FR 9/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: skogsförbättringslån, indrivning,
Sidhänvisning: 41, 66, 69, 71, 74,
Berörda lagar: landskapslag om upphävande av landskapslagen om snabbare indrivning av vissa skogsförbättringslån


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Jordbruk