Utökade semesterförmåner åt vissa grupper av lantbrukare

Lagförslag FR 5/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: avbytare, semester, lantbruksavbytare, semesterrättighet,
Sidhänvisning: 16, 26, 66, 69, 71, 72, 77, 78, 79;
Berörda lagar: landskapslag om ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Jordbruk