Utryckningskörning utan ljud- och ljussignaler vid brådskande uppdrag

Lagförslag LF 18/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av 50 § vägtrafiklagen för landskapet Åland. Förslaget innebär att bl.a. att polisfordon får framföras utan ljud- och ljussignaler i samband med genomförande av brådskande uppdrag om nödvändig försiktighet iakttas.


Åtgärder