Utvinningsavfall

Lagförslag LF 16/2012-2013 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: avfall, utvinningsavfall, miljö, miljöskydd, storolyckor, räddningslag, deponi, kemikalier, miljötillstånd
Berörda lagar: 1. ll om ändring av ll om miljöskydd
2. ll om ändring av 13 § räddningslagen för landskapet åland


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård