Val av 3 ordinarie justeringsmän och 2 ersättare för justering av lagtingets protokoll

Val V 9/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: val, utskott, jusringsutskott, ersättare, medlem, justering, kp, protokoll, korta protokollet

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser