Val av arvodeskommissionen

Val V 4/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: val, arvode, kommission, arvodeskommission, ledamöternas arvoden
Berörda lagar: arvodeskommission:
organisationssekreterare anne-helena sjöblom
personaldirektör lars-erik karlsson
administrativchef tove erikslund-henriksson

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser