Val av första vicetalman för återstoden av lagtingsåret 2011-2012

Val V 16/2011-2012 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: val, vicetalman, talman, fyllnadsval

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Lagtinget