Val av fyra landskapsrevisorer och två ersättare för dem för finansåret 2006

Val V 5/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: val, landskapsrevisor, landskapsrevisorer, finansår, ersättare, revisor,
Sidhänvisning: 29,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser