Val av fyra landskapsrevisorer och två ersättare för dem för finansåret 2011

Val V 3/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: val, landskapsrevisor, landskapsrevisorer, revisor, revisorer
Berörda lagar: tuula mattsson, eva törnroos, runa-lisa jansson, sven-anders danielsson

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser