Val av fyra ordinarie landskapsrevisorer och peronliga ersättare för dem för finansåret 2001

Val V 4/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: landskapsrevisor, personlig ersättare, val
Sidhänvisning: 20,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser