Val av fyra ordinarie landskapsrevisorer och personliga ersättare för dem för finansåret 2002

Val V 7/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: val, landskapsrevisor, revisorerna, landskapsrevisorerna, ersättare, medlem,

Åtgärder