Val av talman och två vicetalmän

Val V 1/2006-2007 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: talman, val, vice talman, talmän

Åtgärder