Val av talman och två vicetalmän för arbetsåret 2017-2018

Val V 1/2017-2018 (slutbehandlat)  

Åtgärder