Val av talman och vicetalman för återstoden av arbetsåret 2015-2016

Val V 16/2015-2016 (slutbehandlat)  

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser