Växtskyddsmedel

Lagförslag FR 6/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: växtskyddsmedel, växtskydd, bekämpningsmedel, miljö, kemikalier, jordbruk, skadedjur, livsmedel,
Berörda lagar: ll om tillämpning i landskapet åland av lagen om växtskyddsmedel
ll om ändring av 1 och 4 §§ ll om tillämpnning i landskapet åland av riksförfattningar om kemialier


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård