Vicetalman Britt Lundbergs anhållan om befrielse från uppdraget som vicetalman

Talmanskonferensens framställning TMK 2/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: talman, vicetalman, befrielse, anhållan,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Lagtinget