Vtm Bert Häggbloms samt ltla K-G Erikssons, Fredrik Lindqvists och Jörgen Strands anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott

Talmanskonferensens framställning TMK 1/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: befrielse, uppdrag, utskott, medlem,
Sidhänvisning: 26, 27,


Åtgärder

 • 1999-12-07

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: Talmanskonferensen

  TMK 1/1999-2000

 • 1999-12-08

  För kännedom

  Läs protokollet

 • 1999-12-08

  Enda behandlingPlenibehandling

  Läs protokollet

 • 1999-12-08

  SlutbehandlatBeslut

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser