Vtm Viveka Erikssons samt ltl Ritva Sarin Grufbergs anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott. (TMK 2/2000-2001)

Talmanskonferensens framställning TMK 2/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: befrielse, utskott, uppdrag, medlem,
Sidhänvisning: 38, 40,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser