ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 - 8 av totalt 8 ärenden

Ärende-nr. Titel
MOT 9/2018-2019 Rädda det åländska fisket
LF 13/2018-2019 Fiskereglering
LF 15/2014-2015 Ändring av vattenlagen
FR 23/2009-2010 Oljeutsläppsavgift
FR 24/2007-2008 Oljeutsläppsavgift
FR 5/2004-2005 Ändring av lagstiftning om vattenkvalitet
FR 1/2002-2003 Landskapslag om mottagning i hamn av fartygsgenerat avfall och lastrester
FR 7/2001-2002 Omvandling av belopp till euro i vissa lagar om garantier