Fiskereglering

Lagförslag LF 13/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att bestämmelser om reglering och nyttjande av fiskeresurserna fogas till landskapslagen om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom den Europeiska unionen. Till lagen fogas bemyndiganden för landskapsregeringen att införa system med individuella fiskekvoter för förvaltning av landskapets fiskekvoter.
Landskapsregeringen föreslår samtidigt att ytterligare avvikelser görs från rikets påföljdslagstiftning med beaktande av landskapets särförhållanden.
Dessutom föreslår landskapsregeringen att bestämmelsen om rätt till fiske på allmänt vatten i 2 § 1 mom. landskapslagen om fiske i landskapet Åland ändras för att motsvara den nuvarande fiskekulturen.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Fiske