Åtgärdsmotion 1/2018-2019

Tillhör ärendet: Utvidgning av upphandling
Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 1/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Pettersson m.fl.

2018-10-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Utvidgning av upphandling

 

Arbetet med att inleda en upphandling av en totalentreprenad för hybridfärja med eldrift för rutten Föglö-Lumparland pågår. Då det under senare år dykt upp privata initiativ till att genom Offentlig Privat Samverkan bygga en fast förbindelse i form av en tunnel mellan Föglö och Lumparland finns det goda skäl att bredda upphandlingen. Den planerade investeringen i trafiken till Föglö ska borga för en samhällsutveckling som sträcker sig hundra år i framtiden. Därför är det av största vikt att seriöst och transparent utreda olika alternativ till långsiktiga trafiklösningar.

 

Enligt vår uppfattning är det på inget vis för sent att bredda upphandlingen. I de direktiv som styr offentlig upphandling på Åland och i Finland står exempelvis: ”Det kan vara motiverat att begära alternativ till exempel när den upphandlande enheten inte vet exakt vilka produkter som finns på marknaden och vill ge anbudsgivarna möjlighet att lägga fram flera alternativ, eller när den upphandlande enheten önskar att anbudsgivarna presenterar nya innovativa lösningar för genomförande av upphandlingen.”

 

Mot den här bakgrunden föreslår undertecknade att anbudet på trafiken mellan Föglö och Lumparland breddas till att även omfatta en fast förbindelse i form av en tunnel. Uppgifter ger vid handen att en sådan vore såväl ekonomiskt fördelaktig som samhälleligt utvecklande i jämförelse med en färjförbindelse.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att bredda upphandlingen av en totalentreprenad för Föglölinjen till att även inkludera en fast förbindelse i form av en tunnel.

 

 

 

Mariehamn den 30 oktober 2018

 

 

 

Jörgen Pettersson                                      Veronica Thörnroos

 

 

Harry Jansson