Utvidgning av upphandling

Åtgärdsmotion MOT 1/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionärerna uppmanar landskapsregeringen att bredda upphandlingen av en totalentreprenad för Föglölinjen till att även inkludera en fast förbindelse i form av en tunnel.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Trafik