Åtgärdsmotion 1/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 1/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2020-11-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kostnadsanalys av grundskola, äldreomsorg mm

 

 

 

Underskottet i landskapets budget för 2020 är 80 miljoner och för kommunerna ytterligare 10 miljoner. Orsakerna till kommunernas underskott är många, men ofta säger man att det beror på den åldrande befolkningen.

Vi vet att de äldre blir fler och att kostnaden ökar för åldringsvården.

Men är det så att de ökade kostnaderna för de äldre är grundorsaken till kommunernas dåliga ekonomi?

Vi har även ökade kostnader i grundskola och barnomsorg.

ÅSUB har undersökt kostnader för grundskolan och barnomsorgen och även äldreomsorgen, men inte jämfört kostnadsutvecklingen för de olika sektorerna.

För att få ett bättre beslutsunderlag både på landskapsnivå och i kommunerna är det av största vikt att vi har ett sådant underlag.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att skyndsamt låta göra en historisk jämförelse av utvecklingen av bruttokostnader och nettokostnader för barnomsorgen, grundskolan, gymnasiet, Ålands Högskola och äldreomsorgen för 15-20 år.  

 

 

 

Mariehamn den 27 november 2020

 

 

Stephan Toivonen