Åtgärdsmotion 10/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 10/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2020-05-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Endast en kommunreform kan säkerställa vår välfärd

 

 

Motivering

Coronapandemin har ytterligare påskyndat behovet av en kommunreform. Vi såg under pandemins inledning hur ålänningarna erhöll olika information beroende på var på Åland man bor. Vi har sett vissa skolbarn få lunch, medan många blivit utan, vi har sett hur olika våra äldreboenden agerat och vi har sett den privata och offentliga ekonomin snabbt gå in i en lågkonjunktur som saknar motstycke. Att bilda en fast åländsk kommun skulle bara genom administrativa synergier spara ca 5 miljoner € årligen. Inbesparing som kunde avkorta kommande lån och minska behovet av skattehöjningar och sett över tid skapa förutsättningar för en offentlig ekonomi i balans. Detta är en av flera nödvändiga reformer, men den absolut viktigaste åtgärden för att skapa ett Åland som är strukturellt förberett att hantera kommande svåra utmaningar i såväl närtid som framtid.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att omgående påbörja en kommunreformprocess med en faståländsk kommun och specifika lösningar för skärgården.

 

 

 

Mariehamn den 11 maj 2020

 

 

John Holmberg

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

Rainer Juslin

 

 

Simon Påvals

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Pernilla Söderlund