Endast en kommunreform kan säkerställa vår välfärd

Åtgärdsmotion MOT 10/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionärerna föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att omgående påbörja en kommunreformprocess med en faståländsk kommun och specifika lösningar för skärgården.


Åtgärder