Åtgärdsmotion 10/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 10/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2022-04-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag att göra självstyrelsedagen till allmän helgdag

 

 

 

Motivering

Detta år, 2022, firar vi självstyrelsens 100-årsjubileum.

Självstyrelsen, som våra förfäder inte ville ha, har under detta sekel ändå varit till fromma för oss ålänningar, vårt samhälle och välfärd. Utan självstyrelsen hade inte Åland varit vad det är idag.

 

Vi har med andra ord all orsak att vara stolta över vår autonomi, även om den inte utvecklats i den takt och på det sätt vi alltid har önskat och fortfarande önskar. Självstyrelsen är således någonting att fira, vilket många av oss även gör den 9 juni varje år och särskilt detta jubileumsår.

 

I våra nordiska grannländer firas nationaldagen som en allmän ledig festdag. Detta för att alla och envar ska kunna delta i firandet. Så är det tyvärr inte på Åland idag, då endast de anställa inom offentlig sektor är lediga den 9 juni. Ur folkligt perspektiv är det här inte rättvist och skapar förståeligt även en viss irritation bland anställda inom privat sektor.

 

Frågan om att göra självstyrelsedagen till en allmän ledig festdag har diskuterats till och från under årens lopp. Nu då vår självstyrelse firar 100 år är det dags att frågan äntligen får en lösning. Med avstamp från detta jubileum bör vi ta ett helhetsgrepp där alla partier med öppet sinne hjälps åt för att göra självstyrelsedagen till den folkfest den bör och förtjänar att vara.

 

Inrättandet av självstyrelsedagen som en allmän ledig dag ska inte oskäligt drabba näringslivet genom ökade kostnader. Därför bör en grundlig utredning givetvis även innefatta förslag på hur detta kan lösas på bästa sätt.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

- att lagtinget ger regeringen i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp för att ta fram ett eller flera förslag på hur självstyrelsedagen kan göras till en allmän ledig festdag på Åland.

 

 

 

Mariehamn den 5 april 2022

 

 

Anders Eriksson