Förslag att göra självstyrelsedagen till allmän helgdag

Åtgärdsmotion MOT 10/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionären föreslår att lagtinget ger regeringen i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp för att ta fram ett eller flera förslag på hur själv-styrelsedagen kan göras till en allmän ledig festdag på Åland.


Åtgärder