Åtgärdsmotion 11/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 11/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2020-05-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Näringsliv i akut ekonomisk kris

 

 

Motivering

Näringspolitiken är åländsk behörighet och ger oss utrymme till att bedriva en politik som främjar ekonomi och företagande. En politik som är synnerligen elementär med tanke på den kris som nu lamslår Åland och världen, men även med tanke på ändringen av självstyrelselagens avräkningsgrund från 1 januari 2021. I ÅSUB:s rapport 2020:1 står följande; International Monetary Fund (IMF) framhåller två mål med ekonomiska insatser. För det första att minska slaget mot drabbade människor och företag och för det andra att hjälpa ekonomin att övervintra så att uppstarten efter krisen går så smidigt som möjligt. Bland nationalekonomiska experter råder en bred samsyn om att regeringar och centralbanker inte bör hålla igen då de nu vidtar åtgärder. IMF framhåller att finanspolitiska åtgärder nu bör vara stora, väl tajmade, tillfälliga och riktade.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att landskapsregeringen omedelbart återkommer med riktade stödåtgärder till näringslivet via en tilläggsbudget.

 

 

 

Mariehamn den 11 maj 2020

 

 

John Holmberg

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

Rainer Juslin

 

 

Simon Påvals

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Pernilla Söderlund